cover

Song of America

Diverse artister

3 x CD (2007) - 31 Tigers / Musikkoperatørene

Kjøp fra: CDON | iTunes | Amazon MP3

Genre:
Rock / Country

Stiler:
Folk / Hillbilly / Country & western / Bluegrass / Blues / Americana / Honky Tonk / Spirituals / Funk / Gospel / Tex-Mex

Spor:
Lakota Dream Song
Once More Our God Vouchsafe to Shine
Let Us Break Bread Together
God Save the King
Young Ladies in Town
The Old Woman Taught Wisdom
The Liberty Song
Yankee Doodle
Jefferson & Liberty
Hail Columbia
The Star Spangled Banner
Sometimes I Feel Like a Motherless Child
Peg and Awl
Sweet Betsy From Pike
Trail of Tears
Declaration of Sentiments
Go Down Moses
Dixie's Land


John Brown's Body
Battle Hymn of the Republic
Johnny I Hardly Knew Ye
Thousands Are Sailing to Amerikay
The Farmer is the Man
Home on the Range
Stars & Stripes Forever
Sleep, My Child (Schlof Mayn Kind)
Over There
How You Gonna Keep 'Em Down on the Farm
Lift Every Voice and Sing!
Happy Days Are Here Again
Brother Can Spare a Dime?
Seven Cent Cotton and Forty Cent Meat
Deportee (Plane Wreck at Los Gatos)
Rosie the Riveter
Reuben James


The Great Atomic Power
Little Boxes
The Times They Are a Changin'
Apache Tears
Get Together
Say It Loud, I'm Black and I'm Proud
Ohio
What's Going On?
I Am Woman
Youngstown
Wave
The Message
Streets of Philadelphia
Where Were You When the World Stopped Turning
This Land Is Your Land

Vis flere data

(7 / 7) (7 / 7) (7 / 7) (7 / 7) (7 / 7) (7 / 7) (7 / 7)


E pluribus unum

Rødt, hvitt og blått – og med 50 stjerner. Ni års arbeid ligger bak denne verdige hyllesten til amerikansk musikk fra 1492 og frem til dag.

When, in the course of human events, it becomes necessary for one portion of the family of man to assume among the people of the earth a position different from that which they have hitherto occupied, but one to which the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes that impel them to such a course.

We hold these truths to be self-evident: that all men and women are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness; that to secure these rights governments are instituted, deriving their just powers from the consent of the governed. Whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of those who suffer from it to refuse allegiance to it, and to insist upon the institution of a new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.


Eller:

We learned more from a three minute record than we ever learned in school

Begge tekstene er relevante i forhold til denne platen. Den første er hentet fra Declaration of Sentiments, fra kvinnerettighetskonferansen i 1848, den andre tilhører Bruce Springsteen - og Song of America knytter de begge sammen på et vis. Den første med sin historiske tyngde og politiske kraft, Springsteens med sitt ærlige språk og som representant for den amerikanske musikkens iboende opprørstrang og frihetssøken.

Song of America er et gedigent prosjekt, initiert for ni år siden av tidligere justisminister under Bill Clinton, Janet Reno. Det er en historisk reise som tar til i 1492, som går frem til i dag, og som tar opp i seg store deler av USAs moderne historie og fremvekst som nasjon. Det er et pedagogisk prosjekt som retter seg mot skolene og den oppvoksende generasjon. Det er en politisk fortelling, en nasjonal beretning og ikke minst er det en musikalsk skattekiste.

Fordelt på tre plater (rød, hvit og blå) og passende nok med 50 låter, presenteres vi her for noen av de fremste låtene som er skrevet. Noen er hentet frem fra historiens brønn, andre har blitt en naturlig del av hele den vestlige verdens fellesskap, mens atter andre er uløselig knyttet til den amerikanske kulturen.

"E pluribus unum" er ett av mottoene på det amerikanske seglet, og det betyr noe slik som "av flere ble ett". Det er et motto som passer bedre for det amerikanske samfunnet enn noe annet (etterlevd med vekslende hell, vil noen hevde), og omtalt i det fyldige innleggsheftet som en av den amerikanske kulturens mange paradokser. Det omfatter ikke minst musikken, som alltid har båret frem folkets tro, håp og vilje på tross av kulturell bakgrunn og på tvers av sosial status; fra tidlige protestsanger mot de britiske styresmakter på 1700-tallet, til slavesanger og frem mot moderne protest- og anti-krigsviser. Lyden av Amerika har i større grad enn for eksempel vår egen musikk reflektert samfunnet, vært en del av det, stått i opposisjon til det - og bidratt til å samle det.

Song of America skisser opp noen sentrale områder som alle sangene knyttes til; "United We Stand, United We Fall" (som omfatter nevnte protest- og opprørsanger fra 1776 og frem mot moderne fenomener som Vietnam, urban ghettofisering og HIV/Aids), "War and Peace", "Work", "Families at Home and on the Move" og "Faith and Ideals". Disse temaene går igjen på tvers av platene som er delt kronologisk: Red: 1492 – 1860, White 1861-1945 og Blue 1946 – i dag. Det er alltid en kime til konflikt å gripe over et så stort område og favne over så mye betent historie. Er de svarte vel ivaretatt? Hva med urbefolkningen? Hvor er de nye immigrantgruppene? Den politiske balansen? Etter mitt skjønn er både bredden og mangfoldet ivaretatt så godt det lar seg gjøre på 50 låter. Hvert spor bør spore til videre graving, hver tekst bør inspirere til videre lesning.

Til å fremføre de gamle – og nye – klassikere er folkpunker Ed Pettersen og produsent David Macias (fra selskapet 31 Tigers) hentet inn. Det er kanskje de som har stått for grovarbeidet når det gjelder artistutvalget, som varierer fra det forventede (Blind Boys of Alabama, Take 6, Fisk Jubilee Singers, John Mellencamp) til det overraskende (Martha Wainwright, Danielson, Devendra Banhart, Andrew Bird). Mye kan sikkert sies om hver enkelt sin tolkning, men jeg synes hovedpoenget må være at det er låtene og ikke minst tekstenes budskap som står i fokus her, foran de store artistnavnene. Det får holde å si at fraværet av de aller største stjernene kanskje er med å bidra til at tolkningene både gis en personlig og respektfull behandling.

Med denne platen følger egne temahefter og studiemateriell beregnet på skolebarn i USA. Skal de lære om kvinners rettigheter så er det kanskje en idé å starte med Minton Sparks & Pat Flynns versjon, som gir teksten mer liv enn slik den står innledningsvis her. Da kan kanskje også Bruce Springsteens ord bli gjort til skamme.

Hvis Song of America tjener noe av sin hensikt er dens verdi vanskelig å måle for fremtiden, da platen lar det humane menneskesyn, de demokratiske verdier og ydmyke verdensbilde gå foran blind nasjonalisme, store muskler og tomme floskler. Essensiell.

Artikler, nyheter


Genesis 1969-1977

En kort gjennomgang av Genesis sine mest sentrale plater i perioden 1969-1977, av Geir Levi Nilsen

Groovissimo


Pink Mountaintops - Outside Love

(Jagjaguwar)

Stephen Mc Bean drar sitt andreband inn i mektige omgjevnader, og tangerer kvaliteten til sitt førsteband.

Flere:

Prince - One Night Alone ... Live!
Jamey Johnson - That Lonesome Song