Karl Erik Andresen

Anmeldelser

Jens Carelius - The Architect (2011)
Iron & Wine - Kiss Each Other Clean (2011)
Washed Out - Within And Without (2011)

Andre tekster

Pstereo 2011 (24.08.11)

Artikler, nyheter


Pink Floyd: 1967-1977

Denne artikkelen er en kort gjennomgang av Pink Floyds mest sentrale verker perioden 1967-1977, deres viktigste periode.