Vellykket Punkt i London

Punktfestivalen har vært på besøk i London med blant andre Sidsel Endresen, Arve Henriksen og Nils Petter Molvær.

Musikkfestivalen Punkt, som arrangeres hver høst i Kristiansand, gjorde en gjestevisitt til London helgen 20.-22. november.med et tre dagers arrangement på Kings Place, Londons nye praktbygg for kultur. I tillegg til to konsertscener, huser Kings Place institusjoner som London Sinfonietta og avisen The Guardian, og dermed utgjorde bygget perfekte omgivelser for Punkts unike Live Remix-konsept.

Punkt var invitert til London av kuratoren Fiona Talkington (BBC Radio 3) og London Jazz Festival for å markere avslutningen av prosjektet Scene Norway. Punkt UK ble en suksess, med utsolgte konserter og svært positiv respons fra publikum, musikere og presse.

Som på moderfestivalen i Kristiansand ble samtlige hovedscenekonserter umiddelbart remixet på scene 2. Dette konseptet, kalt Live Remix, er Punkts varemerke, som siden den første festivalen i 2005 har gitt Punkt ry som en unik og innovativ festival både nasjonalt og internasjonalt.

I løpet av de tre dagene i London presenterte Punkt 12 konserter og live remixer. Artistene var fra det norske ”Punkt-nettverket” – Nils Petter Molvær, Sidsel Endresen, Arve Henriksen, Håkon Kornstad, Morten Qvenild, Eivind Aarset, Jan Bang/Erik Honoré – samt internasjonale artister som Jon Hassell (for anledningen med norske musikere), Sweet Billy Pilgrim, Nick Luscombe og BJ Cole. Lys og video var ved den anerkjente kunstneren Russell Mills.

I London ble det også knyttet kontakter med sentrale britiske artister og produsenter, noe som er viktig med tanke på fremtidige Punkt-festivaler i Kristiansand. Representanter for sentrale støttespillere som var til stede under arrangementet kommenterte hvor unikt Punkt fremstår i festivalfloraen, og påpekte hvordan Punkt-konseptet fungerer som et originalt og tydelig forum for presentasjon av norsk musikk internasjonalt, både overfor publikum, agenter og presse.

Selv om Punkts kunstneriske ledere Jan Bang og Erik Honoré understreker at Punkt-festivalen i Kristiansand er og vil forbli "moderskipet", sier de at det var svært nyttig å arrangere et ”mini-Punkt” i London. Besøket innebar en effektiv videreutvikling av Punkts nettverksbaserte bookingstruktur – altså at hoveddelen av bookingprosessen skjer ved direkte kontakt musiker til musiker. Denne unike bookingstrukturen muliggjør prosjekter som ellers ville ha vært utopiske for en festival på Punkts størrelse – for eksempel var Brian Enos besøk på Punkt 08 i Kristiansand et direkte resultat av det stadig ekspanderende musikernettverket festivalen har opparbeidet seg.

Bang og Honoré konkluderer med at London-besøket la grunnlaget for en enda mer spennende Punkt-festival i Kristiansand, i tillegg til at Punkt leverte tre dager med musikalske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet og originalitet på Kings Place, noe som alltid vil være Punkts hovedanliggende.

Det er festivalledelsen ved Punkt som rapporterer om dette oppholdet.


comments powered by Disqus

 

Artikler, nyheter


Genesis 1969-1977

En kort gjennomgang av Genesis sine mest sentrale plater i perioden 1969-1977, av Geir Levi Nilsen