Unge rockehåp i Trøndelag

groove har vært på besøk hos AKKS i Trondheim. De jobber for å utviske kjønnsrollene i musikkbransjen gjennom blant annet sine gitar- og samspillkurs.

Relaterte sider:

AKKS fyller 25

AKKS (Aktivt kvinnekulturelt senter) er en landsdekkende idealistisk organisasjon som jobber for å rekruttere, motivere og synliggjøre jenter i alle ledd av musikkbransjen. AKKS har eksistert siden 1982, og har i dag avdelinger i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. I anledning den nært forestående julekonserten ved AKKS sin avdeling i Trondheim, tok grooves utsendte seg en prat med styreleder og nestleder, samt lærer og elever ved gitarkurset.

Styreleder Lena Aursand og nestleder Silje Langlo Ørdal i AKKS Trondheim forteller at den trønderske avdelingen har eksistert siden 1994. I dag holder de til på Buranhus musikksenter i Trondheim øst, hvor de gjennomfører kurs på el-gitar, el-bass, trommer og vokal. Kursene holdes på to nivåer; for nybegynnere og viderekommende. I tillegg arrangerer AKKS samspillkurs, seminarer og konserter. De tilbyr øvingsrom, og de holder DJ-kurs og lydkurs inn imellom.

I AKKS forsøker de å fokusere på jenter, men hvordan man i praksis gjennomfører dette, varierer fra avdeling til avdeling. I Trondheim blir jenter prioritert fremfor guttene dersom det er mange påmeldte til et kurs.

Flest påmeldte på gitar- og vokalkurs
På spørsmål om aktiviteten ved AKKS Trondheim har økt med årene, forteller nestleder Langlo Ørdal at etterspørselen på instrumentkursene har gått jevnt oppover. Aller flest påmeldte finner man på gitar og sang. Dette gjelder for både nybegynner- og viderekommendekurs.

AKKS Trondheim opplever at de i større grad sliter med å få fylle opp elevplassene på bass- og trommekursene. Det er ikke alltid nok påmeldte til å gjennomføre samspillkursene. Styreleder Aursand forklarer dette med at hvis du spiller bass eller trommer er du som regel rettet mot at du har lyst til å spille i band, mens du godt kan spille gitar eller synge alene.

En annen faktor som kan bidra til lav påmelding til samspillkurs, er at jentene gjerne vil gå viderekommendekurs før de begir seg ut på et samspillkurs; de tror ikke de er flinke nok til å spille i band etter kun et nybegynnerkurs.
- Veldig mange føler at de må være en bedre instrumentalist før de kan spille i et band eller på konsert. De velger å ikke fortsette fordi de ikke tror de er bra nok, sier styrelederen.

Samtidig påpeker hun at hun ser en tydelig endring hos jentene som går på kurs hos AKKS Trondheim:
- Mange av kursdeltagerne er unge jenter. De er gjerne sjenerte og usikre på seg selv, og ofte går de på samspillkurs sammen med noen de ikke kjenner. Når tiden er inne for avslutningskonsert er de kjempenervøse, men etterpå er de helt i hundre. Det er utrolig moro å se at jentene selv synes de er kule.

Silje Langlo Ørdal samtykker:
- Konserten er nesten en rørende stund for oss som driver med dette, og den er en positiv opplevelse for de som har deltatt på kurs.

I tillegg til å arbeide for å synliggjøre jenter som skal lære å spille instrumenter, har AKKS Trondheim den siste tiden jobbet for en synliggjøring av seg selv. Dette har de blant annet gjort gjennom å ta i bruk Storås Utested i Trondheim for gjennomføring av konsertene på slutten av samspillkurset hvert semester. Tidligere ble avslutningskonsertene holdt på scenen på Buranhus musikksenter.
- Da bestod publikum gjerne av mamma, pappa, søsken og noen venninner, mens på Storås blir det mer en ordentlig konsert, forklarer Silje.
- Ved å ha konserten på Storås vet du at du får mer publikum. Da består publikum av folk som uansett skal ut, folk som vil høre bandene som deltar på samspillkursene, og folk som vil høre headlineren på konserten.

Avslutningskonsertene er lagt opp slik at AKKS Trondheim booker en kvinnelig ”hovedartist” i tillegg til bandene på samspillkurset. Det å få kvinnelige headlinere til konsertene er ikke alltid så enkelt, ettersom det rett og slett ikke er så mange band med kvinnelige instrumentalister å ta av.

Jenter mangler noen å identifisere seg med
Både styreleder og nestleder i AKKS Trondheim mener mangelen på kvinnelige rollemodeller kan bidra til å forklare hvorfor så få jenter spiller bandinstrumenter.
- Mangel på kvinnelige forbilder er et problem. Jentene mangler noen å identifisere seg med, sier Lena Aursand.

Langlo Ørdal samtykker, og mener dette er en vond sirkel som det er vanskelig å komme seg ut av:
- Noen må jo tørre å bli et forbilde.

Videre understreker Ausand at AKKS Trondheim har et sterkt fokus på det å skape forbilder.
- Vi har vært veldig bevisste på å skaffe kvinnelige lærere. Jentene finnes, man må bare leite litt.

For tiden er det kun èn mannlig lærer ved AKKS Trondheim; Andreas Hamre. Han underviser basselevene. Vigdis Skjelmo og Kine Johnsen underviser på henholdvis trommekurs og gitarkurs, i tillegg til at begge jentene er lærere på samspillkursene.

AKKS Trondheim har de siste årene sett en positiv utvikling; antallet påmeldte til instrumentkursene øker jevnt, og styret og driften i den idealistiske organisasjonen er stabil. Jentene bak AKKS Trondheim og elevene på kursene har mye å se frem til i tiden som kommer: Samspillkursene har akkurat startet opp, og snart står et lydkurs for døra. Lydelevene vil også få mulighet til å hjelpe til som teknikere under julekonserten på Storås utested tirsdag 9. desember.

Guttene spiller høyere, selv om de ikke nødvendigvis er flinkere
Marte Hopen (22) og Elisabeth Gusdal (26) er begge elever ved AKKS Trondheim sitt nybegynnerkurs i el-gitar. Dette er første gang de mottar undervising på dette instrumentet, men begge to har en fortid innen andre musikksjangre: Elisabeth spilte orgel og tverrfløyte da hun var yngre, mens Marte spilte keyboards. Nå har begge meldt seg på kurs på el-gitar, og de er enige i at det at AKKS Trondheim prioriterer jenter, bidro til at de begynte på kurset.

Gusdal understreker samtidig at en ikke bør si nei til gutter. I dag er det ingen gutter på nybegynnerkurset på gitar, og én gutt på viderekommendekurset. Gitarlærer Kine Johnsen bemerker at hun, i løpet av de to årene hun har vært lærer, har lagt merke til at guttene på kursene konsekvent skrur veldig opp, sammenlignet med alle jentene.
- Det virker som de har bedre selvtillit enn jentene, selv om de ikke nødvendigvis er flinkere til å spille.

Hun forteller også at selv om jentene kanskje ikke er så frempå til å begynne med, blir de definitivt tryggere etter en stund. Samtidig understreker elevene at tanken på å holde konsert er avskrekkende, og at de selv ikke synes nivået deres er tilstrekkelig ennå.

Elisabeth Gusdal sier at mange jenter lar seg avskrekke av tanken på å spille sammen med flinke voksne menn som har mye erfaring fra band. Alle jentene på nybegynnerkurset i gitar kjenner hverandre fra før, noe som bidrar til å plassere dem i en tryggere setting. En annen faktor som bidro til at Elisabeth og Marte meldte seg på gitarkurset er at jenter har fortrinn på øvingslokalene på Buranhus musikksenter. Både gitarkurset i seg selv og øvingslokalene er billigere enn andre kurstilbud i Trondheim. AKKS Trondheim gir dessuten elevene på nybegynnernivå mulighet til å låne instrumenter hos dem.

Jentene på gitarkurset trekker frem jazzcamp for kvinnelige instrumentalister som arrangeres på Trøndertun folkehøgskole i Sør-Trøndelag hver sommer, som et annet positivt tiltak for å øke andelen kvinnelige instrumentalister innen rytmisk musikk.

Kine Johnsen synes musikklærere på barne- og ungdomsskolen burde bli flinkere til å legge bedre til rette for jenter:
- Lærerne i grunnskolen må gi jenter mulighet til å spille bandinstrumenter. Man må vise jentene at det går an å spille instrumenter som bråker mer enn tverrfløyte, piano og fiolin.

Det er jo gjerne slik at når poden skal få sitt første instrument, er det veldig enkelt å gi han en gitar. Det er litt vanskeligere å gi ei lita jente et trommesett, både på grunn av de fysiske forutsetningene, og de kjønnsrollemønstrene som gjør seg gjeldende i samfunnet.

Alle musikanter er musikanter, uansett kjønn
Kari Skippervold er landsstyreleder i AKKS Norge. Hun forteller at litt av tanken bak AKKS er å vise jenter at det også er mulig å lære el-gitar og trommer; man trenger ikke alltid velge piano eller klarinett. AKKS fokuserer på å gi opplæring innen alle felt av musikkbransjen; styrevirksomhet, musikkutøvelse, konsertarrangering, promotering, og mye annet.

Skippervold påpeker at Kulturskolene rundt i landet har en jobb å gjøre når det gjelder bidrag til å øke andelen kvinnelige instrumentalister innen rytmisk musikk. AKKS Norge jobber for å utviske kjønnsrollene i musikkbransjen; de vil vise at alle musikanter er musikanter, uansett kjønn. Skippervold tror at mange kvinner og menn har ulik måte å tilnærme seg musikalske ut- og inntrykk på. Dette kan være én forklaring på den skjeve kjønnsfordelingen i norsk musikkliv.
- AKKS jobber for å ikke sette kvinner, menn, homofile, feminine og alle andre grupperinger i fokus når det er snakk om musikk, men helle rette fokus på den enkelte utøver og det uttrykket som presenteres, presiserer Skippervold.

Hun ønsker å utfordre skjevheten i den norske musikkscenen. For å endre disse tradisjonelle kjønnsrollemønstrene vil Skippervold opprette en bevissthet om skjevheten i alle ledd av musikkbransjen, samt synliggjøre forbilder for jenter.
- Dessuten er det viktig å fortsette med tilrettelegging i form av kurs, øvingsrom og utøvelse, ” sier hun.
- En må motivere de som følger sine drømmer, uansett uttrykk innen det rytmiske feltet.

Mer om AKKS finner du på deres hjemmeside.
comments powered by Disqus

 

Artikler, nyheter


Pink Floyd: 1967-1977

Denne artikkelen er en kort gjennomgang av Pink Floyds mest sentrale verker perioden 1967-1977, deres viktigste periode.

Groovissimo


Geoff Berner - Whiskey Rabbi

(Black Hen)

Fordjup deg i Ordet, la delirisk Palinca-rus rase gjennom systemet og kast deg inn i eit sirkus av heftig sigøynardans og sørgmodige klezmer-tonar.

Flere:

Aphex Twin - drukqs
Antony and the Johnsons - Antony and the Johnsons