cover

Finnskogen brinner

Patrik Andersson (II) & Vegar Vårdal

CD (2007) - ta:lik

Kjøp fra: CDON | iTunes | Amazon MP3

Genre:
Folkemusikk

Spor:
Napoleonsmarsj med følge
Dansevise
Pols, Elgåen I
Gråtaren
Polka, Sandvik
Jenta i Nese'
Polsdans
De va du og de va du
Springar
Grøtleken
Polsdans, Helgesen I
Brudemarsj
Pols, Nerhagen
Reinlender, Härjedalen
Valser fra Østerdalen
Polsdans, Kåterud
Polsdans, Helgesen II
Pols, Elgåen II
Reinlender, Sandvik
Springleik
Vals fra Østerdalen
Polkett
Pols, Nytrøen

Referanser:
Anders och Patrik
Synnøve Sletten
Rusk

Vis flere data

(6 / 7) (6 / 7) (6 / 7) (6 / 7) (6 / 7) (6 / 7) (6 / 7)


Folket i skogene

Hårde tider har de døyet, de som danset til denne musikken.

Denne plata formidler eldre musikk skapt av Finnskogens eget folk, innvandrerne til de store grenseskogene mot Sverige som det var maktpåliggende for danskekongene å få kolonisert. Gjennom bosetting i disse øde områdene skulle folket i skogene fungere som et mobiliseringspotensial i kommende konflikter mellom erkerivalene Sverige og Danmark. Det var mange finner som kom, og som platetittelen antyder og det slående plateomslaget illustrerer, var svedjebruket innflytternes koloniseringsmetode: Skogen ble svidd av for å gi plass til nybrott og opparbeiding av jord.

I dag er Finnskogene et levende kulturlandskap der mange gode krefter arbeider for å ivareta tradisjoner og kultur. Det så mørkt ut for skogens folk i åra etter krigen, men den historiske tråd brast aldri, og i de siste tiåra er Finnskogen atter vokst fram som kraftsentrum for ivaretakelse av håndverk, folkeminne og kultur i bred forstand. Her arrangeres Finnskogdager og festivaler, folk flytter til og bidrar til å holde denne særegne delen av det østnorske levende. Skogene forbindes også med noe trolsk og mystisk, jamvel noe eksotisk. Bare se på veiskiltene når du har kjørt et stykke inn på skogen, med sine finske stedsnavn og piler som peker mot finntorpene med sine badstuer inn i jordhaugene.

Musikken er en høyst levende komponent i arbeidet med å ta vare på tradisjonene fra fortida. Musikk samler folk, og er et kjærkomment utgangspunkt for å forme en identitet, et bilde på det fellesskap som søkes forhindret å smuldre opp. Et interessant bidrag til den voksende floraen av "Finnskogplater" er Patrik Andersson og Vegard Vårdals samarbeid om Finnskogen Brinner, en utgivelse som søker røttene og et opprinnelig uttrykk for hva Finnskogmusikken har vært. Vårdal skriver i CD-ens utbrett at "flere av låtene har spennende arkaiske trekk med svevende intervaller og en direkte, til tider rytmisk bueføring". Vi kan oppfatte det arkaiske i denne sammenheng som noe "primitivt", opprinnelig eller rent musikalsk-figurativt, at det ligger i arrangement og utførsel.

Begge deler passer egentlig. Det grovt tilhogde, kantete og flisete uttrykket svarer så absolutt til en oppfatning av arkaisk tonedrakt. Soundet er "mono" i ordets beste forstand, et tindrende klart lydbilde som fanger opp hvert minste knirk. Opprinnelig og fjernt, nåtidig og moderne på samme gang. Det er noe fremmedartet over denne musikken også, noe eksotisk som minner om skogfinnenes østerlige opphav. Klangene og nyansene har et drag av taiga og tundra over seg. Formene musikken danner minner i tillegg om en annen utvandring; den fra Skandinavia til USA på 1800-tallet. Emigrantenes musikk har nok hørt litt ut som dette, folkets egne spillemenn med fela godt plantet under haka på ustø dekkplanker under ferden over dammen, spillende for håp og drøm.

Musikken som er samlet på Finnskogen Brinner er særs dansevennlig, og viser til sin funksjon som fellesskapets lim. I et hardt jord- og skogbruksliv med det håndfaste og konkrete arbeidet som alle tings målestokk, er musikkens eteriske kvaliteter et drømmespinn av kunst, en abstrakt overbygning i et liv av slit, sut og nåde i en streng, pietistisk Gud.

Det er hard takt i flere av låtene, kast og svingninger, musikk som krever at noen tar ledelsen i dansen, at musikkens symbolske kraft blir omsatt i konkrete dansetrinn. Livet var nok svært så konkret inne på skogene, hvor folk bodde i jordhytter mens trehusene møysommelig reiste seg på torpene. Hårde tider har de døyet, de som danset til denne musikken.

Denne plata er et musikalsk kildeskrift som maner fram bilder og stemninger i en grad bare musikk er i stand til. Utøverne har krøpet inn i stoffet og lever det som en del av et større forsett om å foredle og formidle Finnskogens kulturhistorie. Denne kulturens særegne blandingskvalitet, et fruktbart møte mellom finnenes tradisjoner og den norske særegenheten et eksempel på noe som etterstrebes så energisk i dag, det gode flerkulturelle uttrykk bygd på gjensidige møter, utveksling og forståelse.

Se det, om det ikke ligger et forbilde fra 17-1800-tallet her, en eksemplarisk lekse til beundring og etterfølgelse. En flott plate!

Artikler, nyheter


Genesis 1969-1977

En kort gjennomgang av Genesis sine mest sentrale plater i perioden 1969-1977, av Geir Levi Nilsen

Groovissimo


The Fall - Reformation Post TLC

(Sanctuary)

Det er over, men dette er begynnelsen. Grinebiter'n har fått med seg essensen.

Flere:

Atomic - Feet Music
Bonnie Prince Billy - The Letting Go