cover

Til skogs

Gutta på skauen

CD (2007) - Grappa

Kjøp fra: CDON | iTunes | Amazon MP3

Genre:
Pop

Stiler:
Jazz / Folkemusikk / Vise / Voksenpop

Spor:
Ad Domino Factum
Vil man se fagre piker
På solen jeg ser
Hiran Hurra!
Vårherres klinkekule
Hver har sin lyst
Gyrihaugen
Heimeindustri
Nordsetertjernet
Det lysned i skoven
Fanitullen
Sensommervise
Den gamle skysstasjon
Ved Tyrifjorden

Vis flere data

(6 / 7) (6 / 7) (6 / 7) (6 / 7) (6 / 7) (6 / 7) (6 / 7)


Skogens folk

Det er et både rikt og myldrende liv i denne skogen.

Folkediktning møter moderne skalder i ny plate som vekker denne lytterens begeistring. Et knippe musikere med særdeles variert bakgrunn har slått sine talenter sammen til konstellasjonen Gutta på Skauen, hvis kunst kretser om den myteomspunnede Krokskogen.

Dette landskapet er flittig omtalt i vår diktning, særlig kjent er eventyrdikter, folkeopplyser og forstmann Asbjørnsens lovsanger til Krokskogens suggerende mystikk. Wergeland jaktet der inne, og Bernard Herre fant sin sin død, sannsynligvis ved vådeskudd, i Krokskogens dyp. Hans "En jegers erindringer" er en klassisk jeger- og villmarksbeskrivelse fra den litterære romantikk på 1800-tallets første halvpart. Den dag i dag øver Krokskogen en egen tiltrekning. Både på fastboende og asfaltslitere fra byen som søker skogens ro i leting etter avkobling og erkjennelse. Krokskogen er både levende natur og myte, et arnested for vandrere og terreng for sjumilsstøvler.

Hele plata til Gutta på Skauen er en hyllest til Krokskogen, en slags sangsyklus til et sted som like mye er mentalt som fysisk, og som opplagt betyr mye for utøverne. Siden deres musikalske kunnen er så vidtfavnende (Per Vollestad er operasanger med doktorgrad i musikk, Svein Olav Blindheim er jazzbassist/tekstforfatter og komponist) er resultatet tilsvarende rikt og myldrende.

CDens innleggshefte inneholder konsis og faktamettet bakgrunnsstoff om hvert enkelt spor, og ikke minst inneholder heftet mye stoff om Krokskogen. Under Karl den 12's felttog i 1716 ble Nordkleiva krigsskueplass for ringeriksbøndenes motoffensiv for å stoppe de framrykkende svenskene. Spor 1, Ad Dominum Factum, skildrer hendelsen i dramatiske ordelag. Skogens folk kommer inn i bildet i spor 2, hvor en tragisk historie om den ulykkelige Mari fortelles, en sang i spennet mellom kvad og skillingsvise. Vil Man Se Fagre Piker er bygd på tradisjon og overlevering, og uttrykke i essens den mystikk og folklore som Krokskogen er kjent for.

Karl den 12's felttog over Krokskogen ble forpurret takket være en snedig plan klekket ut av finnen Bent Aslesen. Denne historien handler spor 4, Hirran Hurra!, om. Mer mystikk venter i spor 5, som også vever vår store lyriker og sanger Erik Bye inn i skogens mytos. Vårherres Klinkekule framføres i en meget følsom og samtidig majestetisk tolkning.

Mange av sporene er utpreget fortellende sanger, mini-eposer i musikalsk skrud som slår opp det store lerret og forflytter seg med store sprang i tid og rom. De gamle, berettende sangene handlet ofte om historiske hendelser og dramaer som lå nær i tid når tekstene ble forfattet. Gutta på Skauen har tydd til suggererende koring som skaper det rette historiske sus gjennom klang og romvirkninger. Den suggestive bruken av jazz-elementer maner fram skog, myr og skoddestemninger. Ut av historiens og landskapets skodde trer aktørene i sangenes handling fram. Det er enkelt og storfelt på samme tid.

Spor 9, Nordsetertjernet, er uforfalsket skogsstemning, et mytemøte mellom oss, Nøkken og natta. Spor 6, 7 og 11 er drabelige sanger med røtter i norsk kulturhistorie som samtidig har konkret forbindelse med Krokskogen. De avsluttende sporene utgjør et takk og på gjensyn, en foreløpig avskjed med et spennende landskap av natur og musikk. Vandringen i skogen og historien slutter Ved Tyrifjorden (spor 14), en avrunding som føles både riktig og symbolsk.

Til Skogs er en romantisk plate, et gløtt inn i en fortid der naturen og landskapet føltes besjelet og fantasien vekslet med virkeligheten i det hverdagslige liv. Godt at det finnes folk som holder slike tradisjoner levende.

Til Skogs er en skikkelig go'bit av en plate.

Artikler, nyheter


Genesis 1969-1977

En kort gjennomgang av Genesis sine mest sentrale plater i perioden 1969-1977, av Geir Levi Nilsen

Groovissimo


Fire! - You Liked Me Five Minutes Ago

(Rune Grammofon)

Debutplate, helt fersk svensk trio, men på ingen måte ubeskrevne førstereisgutter.

Flere:

Television - Marquee Moon
Bob Dylan - Modern Times