cover

Koncertas Stan Brakhage Prisiminimui

Sonic Youth

CD (2005) - Sonic Youth Records / Universal

Kjøp fra: CDON | iTunes | Amazon MP3

(5 / 7) (5 / 7) (5 / 7) (5 / 7) (5 / 7) (5 / 7) (5 / 7)


SYR 6

Stan Brakhage hedres. Sonic Youths sjette utgivelse på Sonic Youth Records.

Da Stan Brakhage døde i 2004, etterlot han seg en arv på nærmere 400 filmer. Filmer som danner basis for den heder han har oppnådd spesielt i senere tid, og som har vært med på å forandre forestillingen om hva film kan, skal eller bør være.

Sonic Youths Koncertas Stan Brakhage Prisiminimui, som dette albumet er døpt, rokker kanskje ikke helt ved oppfatningen om hva musikk kan, skal eller bør være. Men den er likevel, med sine tre nokså lange stemningsutforskende spor, med på å videreføre den musikalske granskning som kjennetegner gruppens mer kontemplative og eksperimenterende side.

Albumet, hvis omslag nok en gang er en imitasjon av det franske plateselskapet Pathe Marconi og dennes "Perspectives Musicales"-serie, inneholder en konsert Sonic Youth holdt 12. april 2003 til inntekt for en da nokså syk og medikamenttrengende Brakhage. Den er samtidig den sjette i rekken med utgivelser fra Sonic Youth Records.

Åpningssporets flakkende, litt uryddige toner bygges gradvis opp uten å binde seg i en bestemt struktur og danner en behagelig stemning med varsomme trommer og forsiktig melodiøse gitarklanger. En stemning som kan minne litt om den atmosfære som noen av det de mer retningsløse sporene på Made In USA-albumet fra sent 80-tall frembrakte; men en stemning som her er mer utprøvende, og mer detaljert enn det er på dette sistnevnte, litt obskure albumet.

De ulike elementene gjenspeiler samtidig også den estetikk som særlig Brakhage var tilhenger av. Og da særlig i filmer som for eksempel Text of Light, som blant annet fokuserer på lys filmet gjennom et askebeger av glass, dette lysets forskjellige fremtredelsesformer, og de avvik som oppstår i skiftningene mellom disse ulike lysrefleksjoner. Uten at dette, for å si det forsiktig, gir en helt dekkende beskrivelse av filmen som sådan.

Lee Ranaldo, som selv er en habil filmskaper, har sammen med blant andre Tim Barnes, som bidrar med trommer og perkusjon på dette albumet, spilt live til flere av Brakhages filmer. Da, ikke overraskende, under navnet Text of Light. Hvorvidt det var denne filmen som ble vist under konserten, og som Sonic Youth improviserte i en drøy time over, skal være usagt. Men det er en likhet i måte å utforske mikroskopiske uregelmessigheter på der (i filmen), som er, om ikke identiske, så i alle fall beslektet, med den Sonic Youth beskjeftiger seg med på store deler av dette albumet.

En slik utforskning overført til lyd, utøves også til dels på spor nummer to, som utover å inneha store doser gitarskurring, domineres av Kim Gordons noe mumlende fremførelse av vage og utydelige utsagn. Og utforskningen foretas også delvis på spor tre, som er det, helhetlig sett, minst melodiøse og mest eksperimentelle og utagerende av segmentene.

Dette siste av de i alt tre sporene inneholder i tillegg til de sedvanlige instrumentene (gitarer, bass og trommer) også innslag av radio og (relativt irriterende) alarmklokker. Her nærmer Sonic Youth seg et klanglandskap, som på sitt mest stillestående ikke er helt ulikt det som AMM - med sine improvisasjoner over tidvis helt ubearbeidede og konkrete lyder - er kjent for. Et klanglandskap som kjennetegnes (først og fremst i stykkets første del) av avventende, forsiktig drivende toner, som skaper små brytninger i det stadig mer intense lydrommet, og som de resterende elementer organiseres varsomt rundt.

Sammen gir disse tre varierte, men samtidig strukturmessig nokså like (eller delvis like), sporene et godt bilde på hvordan Brakhages unike univers kan te seg som musikk. Spor som danner et velformet og helhetlig album. Et album som trives i selskap med en eller flere av Brakhages originale og særegne filmer; men et album som samtidig, like fullt og like godt, kan nytes på egne premisser, på egne forutsetninger.

------

Note fra redaktøren: I 2005 ble albumet Brakhage sluppet på selskapet Melektronikk. Det stod Lasse Marhaug og Andreas Meland bak, og albumet fikk i anmeldelsen her på groove 5/7. grooves redaktørkollegium vil herved anbefale Brakhages filmer.

Artikler, nyheter


Genesis 1969-1977

En kort gjennomgang av Genesis sine mest sentrale plater i perioden 1969-1977, av Geir Levi Nilsen

Groovissimo


Side Brok - Høge Brelle

(pinaDgreit)

Enten du har smale eller side brok, eller sidemål, er hip hop fra Hovdebygda og Peder den kvite neger noe å få med seg.

Flere:

Firewater - The Man on the Burning Tightrope
Ralph Myerz & The Jack Herren Band - A Special EP